ЧОВЕКОТ...
...вреди колку неговите дела!

Расол за мамурлак или "поштено" добредојде

Почитувани интернет пријатели,
Овој веб простор е посветен за вас посетителите, кои случајно или не, сте се нашле на оваа веб локација.
Се надевам дека ке најдете доста интересни информации како за вас лично, така и за ваше убедливо маневрирање во вашето секојдневие.
Секое добро и не штедете се себеси.
Со почит
Јас,

Портфолио

1.Web дизајн:

 • ПРОЕКТ БР.1

Име на веб сајт: 

Под-проект бр.1.1:
Информативен портал: Делчево-Минато, сегашност, иднина
web локација:                 www.delcevo.org.mk
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, фотограф, уредник, автор и публицист во рамки на веб сајтот.
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, Joomla 1.5.26

Под-проект бр.1.2:
Корисничка галерија: DelcevoGlobalOnlineGalery-Сподели дел од себе со светот
web локација:                http://www.delcevo.org.mk/gallery/
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, фотограф, уредник, автор и публицист во рамки на веб сајтот
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, CMS Coopermine core V.1.5.18

Под проект бр.1.3:
Кориснички форум: DelcevoGlobalOnline Forum-Не знаеме зашо, но знаеме како...

web локација:                http://www.delcevo.org.mk/forum/
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, уредник, автор и публицист во рамки на веб сајтот
Технологија:                    МySQL, PHP, Apache, phpBB CMS V.3.0.8.
Статус на сајт:                 Не постои

 • ПРОЕКТ БР.2

Име на веб сајт: 
Хотел МАКЕДОНИЈА Делчево

Комерцијален веб сајт: Хотел Македонија Делчево
web локација:                 www.hotelmakedonijadelcevo.mk
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, уредник, фотограф, автор на текст и концепт  на веб сајтот.
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, Joomla 1.5.26

 • ПРОЕКТ БР.3


Комерцијален веб сајт: Фудбалски клуб Брегалница Голак Делчево
web локација:                 http://fc-bregalnica.delcevo.org.mk
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, уредник, фотограф, автор на текст и концепт  на веб сајтот.
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, Joomla 3.1.15

 • ПРОЕКТ БР.4

Име на веб сајт: 
КК "Клубски" Делчево

Комерцијален веб сајт: Кошаркарски клуб "Клубски" Делчево
web локација:                 http://kk-klubski.delcevo.org.mk
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, уредник, фотограф, автор на текст и концепт  на веб сајтот.
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, Joomla 3.1.15

 • ПРОЕКТ БР.5


Комерцијален веб сајт: Лична сопственост
web локација:                 http://destinationdelcevo.mk
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, уредник, фотограф, автор на текст и концепт  на веб сајтот.
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, Joomla 3.3.6.

 • ПРОЕКТ БР.6


Комерцијален веб сајт: КУД Гоце Делчев Делчево
web локација:                 http://kudgocedelcevdelcevo.mk
Улога:                              Програмер, дизајнер, супер администратор, уредник, автор на концепт  на веб сајтот.
Технологија:                   МySQL, PHP, Apache, Joomla 3.3.6.

2.Видео продукција:
Автор, снимател, монтажер и графичка обработка на голем број на видео материјали достапни на мојот личен youtube канал и на некои други youtube канали.

Како пример ке ги издвојам сл. видеа:


 • "Делчево-Минато, сегашност и иднина" кое освои прва награда во конкуренција на аматерско репрезентативно видео во рамки на натпреварот "Ноќ на монтажерите" организиран од УМС на ВМРО ДПМНЕ во кино Фросина  во Скопје во март 2011 година.

 • "Избери дела:Делчево се сака со дела" промотивен спот на кандидатот за градоначалник на Општина Делчево во рамки на кампањата за локалните избори 2013 година 

 • "Изградени локални патишта и улици 2009-2013 во Делчево" промотивен спот за реализирани проекти на Градоначалникот на Општина Делчево Горан Малешевски

 • "Остварени ветувања 2009-2012 година" промотивен спот на Градоначалникот на Општина Делчево Горан Малешевски

 • "Горан Малешевски -Градоначалник за народот-" промотивен спот на Градоначалникот на Општина Делчево Горан Малешевски

  3.Графички дизајн:

  • 3Д визуелизации

   -АРХИТЕКТУРА и ГРАДЕЖНИШТВО- 
  Индивидуална стамбена куќа за сопствени (лични) потреби
  -3Д визуелизација за изградба на нов спортски комплекс пред ООУ Ванчо Прќе Делчево- 
   Дизајн на 3Д визуелизација за потребите на Општина Делчево јули 2013 година

   -3Д визуелизација за уредување на детско игралиште, скејт парк и фитнес парк во населба Ново Делчево покрај улицата Кеј на ослободување-
    Дизајн на 3Д визуелизација за потребите на Општина Делчево март 2015 година

    -Дизајн на мебел- 
     Дизајн на елементи за дневна соба за сопствени (лични) потреби


     Наскоро ке следува објава на 3Д визуелизации за повеќе работни проекти од областа на градежништвото

     • Списанија


     "ИНФО ДЕЛЧЕВО" 

     Информативен гласник на Општина Делчево     • Дизајн на голем број на брошури


      Отчет за работата на Градоначалникот Горан Малешевски

      Реализирани проекти на Градоначалникот Дарко Шехтански за период Мај 2013-Февруари 2014 год,


      3."Убавините на Делчево"
      Двојазична (Англиско-македонски) промотивна брошура за Делчево
      4."Деноноќие"
      Збирка поезија на Стеван Спасевски на македонски јазик
      5."Пијанечки денови на сливата 2013"
      Двојазичен (Англиско-македонски) каталог на афоризми и карикатури во рамки на Првиот меѓународен фестивал на каrикатура и афоризам во Делчево.
      Двојазичен (Англиско-македонски) каталог на живи аматери-музичари на ќемене од регионот на Пијанец (Делчево и Македонска Каменица)

      7."Пијанец од праисторијата до денес"
      Промотивен каталог за експонати поставени во музејската постановка на Делчево.
      8.Водата како локален обновлив извор на енергија Брошура за потребите на РЦЗ-Делчево во рамки на имплементацијата на проект од областа на енергетската ефикасност
      Стрипуван каталог на фотографии од маски снимени на василичарскиот карневал на маски Ѕвегорска сурова 2013 год.

      Промотивен памфлет издаден за потребите на организациониот одбор на карневалот "Ѕвегорска сурова 2013".

      11. "Да не згасне бисерот Копачката"
      Двојазична брошура за заштита на соборското оро Копачка од с.Драмче, Општина Делчево, Република Македонија

      Двојазична брошура за работата на ЗФГ "Копачка с.Драмче" од Делчево за 2011 година. 

      Двојазична брошура за работата на ЗФГ "Копачка с.Драмче" од Делчево за 2012 година. 


      14.Книга: Збирка на афоризми "Кочење во тројка" 

      Изработка на дизајн за корица по идеја на карикатуристот Миро Георгиевски
      15.Книга: Монографија "Димитрија Станоевски (дедо Митко) ЛЕГЕНДАТА НА КОПАЧКАТА" од авторот Димитар Узунски 
      Изработка на дизајн за 170 страни +4 страни корица за монографијата за ороводецот на Копачката- соборско оро од село Драмче, Пијанец, Република Македонија, кое беше прогласено со одлука на Владата на Република Македонија за нематеријално културно добро со исклучително значење за Република Македонија, како и впишано во Репрезентативната листа на УНЕСКО на нематеријални културни наследства на човештвото.
      Дедо Митко беше ороводец на копачката цели 60 години и придонесе за нејзиното зачувување и афирмација помеѓу народот и во високи стручни кругови од областа на фолклористиката не само во Македонија туку во целиот свет.      16.Книга: Еротски афоризми 
      "На врвот од вулканот" 
      од повеќе балкански автори
      Панорама на еротски афоризми од балкански автори. 
      Издавач: ОРИОН и КУА АРТИЈА 
      Уредник: Миле Ѓорѓијоски 
      Рецензенти: Срба Павловиќ Васил Толевски 
      Карикатура на корицата: Миро Геогриевски 
      Карикатури: Миро Георгиевски 
      Преводи: Васил Толевски Миле Ѓорѓијоски Димитар Илиев Вилазорски 
      Технички уредник: Кирчо Анастасов 
      Дизајн на корица: Кирчо Анастасов 
      Печати: ГЕНЕКС - Кочани 
      Тираж: 300

      17.„LEADER ФЕСТ“ ДЕЛЧЕВО 2015 Иницијатива поддржана од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени Издава: Регионален центар за застапување-Делчево www.rcz.delcevo.org.mk Текст: Тони Стоименовски Фотографии: Архива на Општина Делчево, Кирчо Анастасов Графички дизајн и компјутерска обработка: Кирчо Анастасов Печати: Европа 92 Кочани Тираж: 500 примероци Оваа публикација е издадена со финансиска подршка на УСАИД Делчево, Јуни-Јули 2015

      18.„МАКЕДОНСКА АФОРИСТИЧНА РИЗНИЦА“ во избор на афористичарот Миле Ѓорѓијоски од едицијата "Балканска сатира" 

      Издава: Дом на култура "Тошо Арсов" Виница,
      Графички дизајн и компјутерска обработка: Кирчо Анастасов
      Печати: "Унистар" Велес
      Октомври 2016

      • Флаери, лифлети, памфлети

      Четириделен памфлет бр. 1 за промоција на инвестициски можности на Општина Делчево

      Четириделен памфлет бр. 2 за промоција на инвестициски можности на Општина Делчево

       Троделен памфлет А4 формат за Хотел Голак 2011 год.
       Троделен памфлет А4 формат за Хотел Македонија 2011 год.
       Троделен памфлет А4 формат за лабараторија АКУС МЕДИКА Делчево 2012 год
       Троделен памфлет А4 формат за програма за заштита на вработените во градежната индустрија во Република Македонија за потребите на Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија во 2008 година.
       Троделен памфлет А4 формат за манифестацијата "Ѕвегорска сурова" во 2013 година.
       Дводелен памфлет А4 формат за потребите на здружението РЦЗ Делчево во 2014 година.
       Дводелен памфлет А4 формат за потребите на здружението РЦЗ Делчево во 2014 година.

       • Презентации


       Презентација за можности за инвестиции во Општина Делчево

       Презентација: Партиципативно учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво во Општина Делчево


       Презентација Реконструкција и доизградба на спортски терени при ООУ Ванчо Прќе-Делчево 14.08.2013 година

       • Банери за внатрешно и надворешно презентирање
       Рол банери за потребите на Општина Делчево 2010 година
       Промотивен банер за манифестацијата "Пијанечки денови на сливата 2013"
       Промотивен банер за проект од прекугранична соработка 250/500 см
       Промотивен банер за проект од прекугранична соработка 90/200 см
       Промотивен банер за настан "Ѕвегорска сурова" 250/500 см
       Промотивен банер за настан "Ѕвегорска сурова" 80/500 см 
       Промотивен банер за настан "Ѕвегорска сурова" 85/200 см 
       Промотивен банер за настан "Лидер фест" 200/250 см 

       • Плакати

       Промотивен плакат за програма за заштита на вработените во градежната индустрија во Република Македонија за потребите на Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија во 2008 година. А3 формат
       Промотивен плакат за реализација на проект на здружението РЦЗ Делчево од Делчево 2014 година 480/600 см
       Плакат А3 формат за потребите на НУЦК Никола Јонков Вапцаров Делчево за театарската претстава "Чест" од Васил Иљоски во 2011 година
        Промотивен плакат закрводарителска акција на УМС на ВМРО-ДПМНЕ од Делчево
       Промотивен плакат рок концерт "Во Делчево под ѕвездите"
       Промотивен плакат за концерт на рок групата "Disaster" од Делчево
       Промотивен плакат на програма за заштита на вработените во градежната индустрија во Република Македонија за потребите на Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија во 2008 година.

       Промотивен плакат за Општина Делчево за потребите на манифестацијата "100 настани за 100 години град"

        Промотивен плакат за традиционален турнир во мал фудбал за потребите на месната заедница на село Ѕвегор
       Промотивен плакат за културни настани за потребите на Општина Делчево
       Промотивни плакати за Општина Делчево за манифестацијата "Пијанечки денови на сливата 2014"
       Промотивни плакати за Општина Делчево за манифестацијата "Ѕвегорска сурова 2015"

       Промотивни плакати за рок фестивал "Во Делчево под ѕвездите 2015"


       • Фото продукција

       Промотивни фото материјали за фестивалот на електронска музика 


       Промотивни фото материјали за "Баскерфест 2014" во Делчево

       • Лого и корпоративен дизајн


       -Destination Delcevo
       -Ултимејт дизајн

       -Планинска куќа Голак
       -Градоначалник Горан Малешевски
       -Ultimate software compound
       -Soko-travel туристичка агенцијаод Делчево
       -Ultimate software compound
       -Остварени ветувања

        • Билборди

        Рекламен билборд за Планинска куќа "Голак"-Делчево димензии 6/2.5 метри
        Промотивен банер за Општина Делчево  со димензии 6.4/0.8 метри 
        Промотивен билборд за Општина Делчево за манифестацијата "100 настани за 100 години град" со димензии 6/2.5 метри
        Промотивен банер за Општина Делчево  со димензии 2.5/2.5 метри
        Промотивен банер за Општина Делчево  со димензии 6.4/0.8 метри 

        • ДВД и ЦД омоти


        Стандарден ДВД омот за ДВД издание "Звукот на душата" од гитаристот на класична гитара Дарко Тасевски од Делчево
        Стандарден ДВД омот за ДВД спот на песната "Делчевските боеми" во изведба на група уметници од Делчево
        Стандардна ЦД налепница за ДВД спот на песната "Делчевските боеми" во изведба на група уметници од Делчево

        • Визит картички

        • Покани

        Покана за одбележување на главен настан на манифестацијата "100 настани за 100 години град"
        Покана за одбележување на 71 годишнината од "Фецруарскиот поход" во Делчево за потребите на Општина Делчево
        Покана за меѓународниот фолклорен фестивал "Голачки фолклорни средби"
        Покана за меѓународниот фолклорен фестивал 
        "БАЛКАНСКА ПЛЕТЕНКА 2014" 
        како дел од манифестацијата 
        "Топол културен бран"

        • Календари

         • Благодарници
         • Разгледници
         • Останати промотивни материјали


          ....И уште многу други проектчиња....
          Деминутивот е намерно ставен....

           Blogger Widgets

           Автори на блогот