ЧОВЕКОТ...
...вреди колку неговите дела!

Расол за мамурлак или "поштено" добредојде

Почитувани интернет пријатели,
Овој веб простор е посветен за вас посетителите, кои случајно или не, сте се нашле на оваа веб локација.
Се надевам дека ке најдете доста интересни информации како за вас лично, така и за ваше убедливо маневрирање во вашето секојдневие.
Секое добро и не штедете се себеси.
Со почит
Јас,

Thursday, January 29, 2015

Ira...

Ira...
I can feel you in the wind that comes from the north,
I can see your beauty in the morning sunlight that comes from the east,
every day when I open my eyes...
Knowing your look inside your eyes,
 just keeps me going during the day,
to welcome you in the night
inside my dreams...
Oh, Iraa...

Wednesday, January 28, 2015

Analogy of woman... There is none!

There is no such soft sheet as a women's soul,
such worm bedding as a woman's heart.
The one thing that can brought down the world, 
and in front of which the knees relent
and the breath trembles.

Аналогија на жена...Нема!

Не постои толку мек чаршав како женската душа,
по топла постелнина од женското срце.
Она за кое што светот се руши, 
и од она пред кое попуштаат коленици 
и трепери здивот.

Love accidentally...

I want to be with you, than I want to change the world, and later, to come to you again to show you what I have done to the world...
And than to love you even more than before....

Monday, January 19, 2015

Време, болка, сеќавање и спомени


Тешко се зезнал секој оној кој мисли дека времето ќе му помогне да ја надмине својата една и единствена љубов во животот...
Blogger Widgets

Автори на блогот