ЧОВЕКОТ...
...вреди колку неговите дела!

Sunday, January 1, 2017

Моето време

 Не постои време без настани....
 Не постојат настани без луѓе.
Не постојат луѓе без љубов. 
Одовде па до крајот на вечноста....
Ти си моето време...

Sunday, October 9, 2016

За слободната волја

Сите земски правила и практики доколку не се во согласност со благопријатноста и слава на животот претставуваат инструменти за контрола на слободната волја, која ни е дадена во моментот на нашето создавање.
Поголема или помала контрола над слободната волја не постои т.е. интензитетот на уништување на благодетта на слободната волја зависи од нивото на способност за резистентност на поединецот, условена од капацитетот на неговата личност.

Смртта е смрт, страдањето е страдање


Не можам и не сакам да се радувам, оправдувам или величам убиство на било кој човек поради било која причина.
Страдањата на било кој поединец е и мое страдање, зошто едно битие сме, дел сме од едно тело на светот денешен.

Мал прирачник за поробување на еден народ

Ако сакаш да поробиш еден народ еве мал прирачник во неколку чекори како тоа да ги сториш најлесно:

Тези со епилог за некои актуелни прашања


Теза бр.1:
Борбата на "народот" против "режимот" не успеа поради немоќата на организаторите на таа борба да сватат што значат суштински овие два термини: народ и режим.
Епилог бр. 1: 
Неуспешна револуција.

Sunday, October 2, 2016

Мислители и создатели


Постојат создатели и мислители.
Исто така постојат мислители за она што други го работат и создатели на она што други ќе им кажат да направат.
И некаде на маргините постојат луѓе кои всушност размислуваат за тоа што го прават!

Thinkers VS Doers


There are doers and thinkers.
There are also thinkers about what others do, and doers what others think...
And somewhere far away there are people who think what they actually do!

Wednesday, August 31, 2016

Да ги вратиме назад


Огромен успех на било кој политичар (општествен деец) од Делчево е ако преку неговата работа успее да врати барем еден делчевец, кој што заминал од Делчево да живее и работи во странство, да се врати во родниот град.

Saturday, August 20, 2016

Simple is better

All the simple things in life are the right ones.
Follow simplicity and live righteously. First to yourself and than to everyone else.
Join the worlds order as it is by nature. Do not destroy it.
The universe is greater than we can imagine.
So join the trip as it is.
Accept the power given from the earth and water, fire and air.
Time awaits for your acceptance.

"За пропаста на едно општество" или "Зачувување на идентитетот на еден народ"

Ако сакате едно општество да пропадне, оставете го само на себе, без до крај функционални закони, институции, регулирани односи, норми и правила.

Friday, July 29, 2016

Деца на сонот


Повели...
Срцето...
Прави што сакаш
Со него...
Зошто на тебе
ми е најсигурно да го дадам, а да не го ставиш во кутија.

Saturday, July 23, 2016

Вистинска бесмртност


Само материјата која не може да премине во бесмртност, се стреми да се размножува!

Sunday, July 17, 2016

Збунетост

Изгледот на лицето кога по геостратешки интереси сте про-американски ориентирани, а имате девојка од Русија....

Украси на ѕидот наречен душа

Понекогаш животот знае да блесне во форма на насмевка пратена од небесата, да слета ко гулаб на утринска роса, да пламне ко најсилниот вулкан од земјината утроба....
Blogger Widgets